Projektinjohtotalo kovaan käyttöön

Meiltä laadukkaat, nykyaikaiset ja kustannustehokkaat rakentamisen palvelut käyttöösi
kokemuksella ja ammattitaidolla.

Palvelut Yhteystiedot

Projektinjohtotalo kovaan käyttöön

Ykkös Infra Oy

Ykkös Infra Oy on rakentamisen alan projektin johto sekä asiantuntija -palveluita tuottava vuonna 2016 perustettu yhtiö.

Yhtiön keskeistä toiminta -alaa on myös pääurakointi ja poikkeustapauksissa myös aliurakointi ympäristörakentamisen hankkeissa. Yhtiö tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua pääsääntöisesti projektinjohtomallilla pääurakoinnissa ja myös rakennuttamistehtävissä. Yrityksen toiminta-aluetta on koko Suomi sekä muut pohjois-maat. Asiakkaita ovat julkiset organisaatiot, yritykset ja taloyhtiöt.

Toimintaan kuuluu myös operointi rakennustuotteiden valmistuksessa.

Yrityksen johto ja henkilöstö omaa laajan kokemuksen rakentamisen eri asteista ja niissä operoimisesta.

TOIMINTA-AJATUS

Yrityksen liikeideana on tarjota asiakkaalle ”samalla rahalla enemmän”, kuin on yleisesti totuttu. Idean toteutus perustuu toiminnan poikkeuksellisen korkeaan digitalisaation tasoon sekä todella tiukkaan omaan kulurakenteeseen. Käytössä on alan uusimmat, tehokkaimmat ja parhaimmat työkalut jokaisella osa-alueella. Näin yhtiö voi olla myös asiakkaalle edullinen laadusta tuumaakaan tinkimättä.

Toiminnan ohjaukseen käytämme ISO9001 ja 14001 standardit täyttävää johtamisjärjestelmää ”YIMES”. Laatu ja johtamisjärjestelmän tavoitteena on toiminnan jatkuva tavoitteellinen kehittäminen ja uudistaminen, asiakkaiden, henkilöstön ja omistajien näkökulmasta. Yhtiö tähtää toiminnassaan hallittuun ja kannattavaan kasvuun. Yrityksen toimintaa kehitetään koko ajan kaikilla osa alueilla.

VASTUULLINEN EDELLÄKÄVIJÄ

Yhtiö vaalii toiminnassaan laadukasta ja kestävän rakentamisen periaatteita, uusimmat määräykset huomioiden. Laatu ja hallittavuus varmistetaan hyvällä sopimustekniikalla kaikissa tilanteissa.

Ympäristöalan yrityksenä Ykkös Infra Oy kantaa vastuun toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja pyrkii aiheuttamaan haittaa ympäristölle mahdollisimman vähän. Pyritään käyttämään parasta mahdollista tekniikkaa ja kaikessa yrityksen toiminnassa otetaan huomioon ympäristön vaatimukset.

Ykkös Infra Oy:n tavoite on olla alansa terävintä kärkeä jokaisella osa-alueella. Yritys pyytää ja toivoo asiakaspalautetta joka huomioidaan kehitystoimenpiteissä.

Projektinjohtotalo kovaan käyttöön

Ajankohtaista